Irene aan het woord – Artikel uit de Volkskrant

Irene aan het woord – Artikel uit de Volkskrant

Ik weet niet of jullie allemaal lid zijn van de ANBOS en de discussie over het wel of niet werken met risico apparatuur of behandelingen volgen. Het gaat over de beroepsethiek van beautysalons. Helaas heeft de Volkskrant de vorige maand een stuk gepubliceerd dat heet:

Schoonheidsspecialisten doen soms riskante ingrepen waarvoor zij niet zijn opgeleid”

Alleen de titel van het artikel suggereert min of meer al dat wij niet over de vereiste scholing beschikken.

‘’Hoewel 2/3 van de schoonheidsspecialisten dit soort ingrijpende behandelingen uitvoert, heeft 1/3 van hen niet de benodigde scholing genoten’’.

‘’Dat kan gezondheidsrisico’s opleveren, bijvoorbeeld brandwonden door een verkeerd gebruik van bijvoorbeeld laserapparatuur. Daarnaast kan een op de drie behandelaars niet inschatten of de gebruikte apparatuur wel betrouwbaar is’’

(bron: Volkskrant 10 mei 2019)

In een eerder onderzoek wat gedaan is door het RIVM (=Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het IGJ =(Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is gekeken naar nadelige effecten die er kunnen optreden.

Samen met diverse veldpartijen zoals:

– ANBOS,

– Beauty Trade Professionals (BTP),

– Een gezondheidswetenschapper/ huidtherapeute,

– Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG),

– Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV),

– Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten (NVH),

– Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)),

 

Nadelige effecten ten gevolge van risicovolle behandelingen zijn in grote lijnen:

1) kenmerken van de behandeling (bijvoorbeeld diepte van de behandeling en frequentie)

2) kenmerken van de cliënt (bijvoorbeeld huidtype)

3) bekwaamheid van de behandelaar (bijvoorbeeld kennis en ervaring).

Alle partijen waren het met elkaar eens:

 

niet bekwaam maakt niet bevoegd’!

 

De focus van ANBOS is dat zij zich actief blijft inzetten voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. Sinds de invoering van de Wkkgz heeft ANBOS een klachtenfunctionaris in dienst. Analyse van de daar binnengekomen klachten leert dat het aantal problemen bij behandelingen minimaal is en vooral voorkomen bij ongediplomeerd handelen.

Dus eigenlijk is dit een heel positief verhaal. Dan is het heel erg droevig dat de Volkskrant zo’n verhaal publiceert. Voorzitster Jantine van ’t Klooster, van de ANBOS, heeft hier natuurlijk op gereageerd. Maar helaas is het kwaad al geschied.

Eline Bunnik van het Erasmus MC werd geïnterviewd door de Volkskrant. Er werden haar 6 vragen gesteld waar zij antwoord op heeft gegeven. Wil je het hele artikel lezen ga dan naar de nieuwsbrief van de ANBOS.

https://www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/pages/aanmelden-nieuwsbrief-schoonheidsspecialist

Hier een stukje uit de reactie van Jantine van ’t Klooster namens de ANBOS

“ Wat mij betreft is dit artikel daarmee een onjuiste weergave van de conclusies van het onderzoek en zet daarmee professionele schoonheidsspecialisten compleet in het verkeerde daglicht.

Helaas was ANBOS niet op de hoogte van de volledige inhoud van het artikel. Hadden we dit vooraf ingezien, dan hadden we nooit meegewerkt aan de totstandkoming van het stuk.

Het is jammer dat deze journalist heeft besloten om het verhaal eenzijdig negatief op te schrijven. Dat is een keuze, maar dit staat los van ANBOS. Er zal altijd gezocht worden naar ‘sensatie’ en dat kan helaas geen enkele brancheorganisatie voorkomen.”(bron: ANBOS)

Noot. Dr. Eline Bunnik, de geïnterviewde in het artikel, heeft ons inmiddels laten weten het zelf ook niet eens te zijn met de context en de toon van dit artikel. “Ik heb juist aangegeven hoe bijzonder het was om alle normen en morele principes die impliciet in het handelen van de schoonheidsspecialist gelegen zijn, boven water te krijgen in het project.”, aldus dr. Eline Bunnik.(bron: ANBOS)

Dit toont maar weer eens aan hoe belangrijk goede scholing is. Wij bij Oreaden Cosmetics proberen jullie zo praktisch (Annemarie) en theoretisch (Irene) mogelijk goed op te leiden. Om dit soort ellende te voorkomen. We hopen jullie dan ook in grote getalen te zien bij onze opleidingen/ trainingsdagen.

Maak nog snel een keuze door HIER te klikken.

Lieve groet Irene

Lees hier mijn vorige blog