Verslag 2e dag Masterclass

Verslag 2e dag Masterclass

HUIDEXPERT CLUB MASTERCLASS

Huidverzorging in de salon bij kanker (2)

(Van één onzer cursisten)

Maandag 12 oktober jl. was de tweede dag van in totaal drie dagen “Huidverzorging in de salon bij kanker”.

Mary Faber startte deze dag met onder andere een ronde waarbij een ieder ervaringen kon delen, wat de eerste cursusdag ons gebracht heeft en dat er onderwerpen en vragen aan Bettina Sari voorgelegd konden worden.

Bettina Sari, gezondheidszorg psycholoog, nam een groot deel van de dag voor haar rekening.
Ze vertelde over eigen ervaringen met cliënten die het behandeltraject nog moesten doorlopen, er middenin zaten, net hadden afgerond en cliënten die genezen waren maar met de naweeën bleven worstelen of die uitbehandeld waren en hun eindigheid tegemoet gingen. Maar ook – en zeker zo belangrijk – de mensen die aan de zijlijn staan. De partner die machteloos is en de veranderende verhouding tussen de partners door de ziekte, ouders die worstelen vanwege hun zieke kind, kinderen die ouders willen bijstaan en begeleiding van achtergeblevenen die verlies van een dierbare moeten verwerken.

Je weet pas hoe je zal reageren als je de diagnose hebt gekregen. Vechten? Vluchten? Al die emoties en de hevigheid van sommige emoties. Het zijn er teveel om op te noemen maar ik noem er een paar: boos, bang, ontwricht, angst, zorg, verdriet, toekomstperspectief, verlies, dood. Veel negatieve reacties maar wonderwel ook een paar positieve: tevreden met wat er nog is, dankbaarheid, nieuwe kijk op het leven, relativering, berusting.

We kunnen tijdens een behandeling allerlei verschillende reacties tegenkomen. Daarom is het van belang te beseffen welke fasen een klant doormaakt na de diagnose kanker. We moeten erop bedacht zijn dat er veel ups en downs zijn, dat reacties soms uitschieters kunnen hebben.

Waar is de scheidslijn van professionele behandelaar en onze persoonlijke gevoelens? Empathie maakt dat we dit werk willen doen, willen helpen, willen steunen, willen luisteren. Maar niet ten koste van onze eigen (geestelijke) gezondheid. Hoe gaan we eenmaal thuis in de ontspanning modus? Of zoals ik uit eigen ervaring wel heb geadviseerd… je kunt goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Gaan we straks massaal aan Netflix en yogamatjes?

Els Beekman, trainer en performer, inventariseerde situaties waar wij in de praktijk tegenaan lopen.
Gesprekstechnieken als reflecteren en eerlijk benoemen werden geoefend. Een klant die ‘op de berg van emoties steeds hogerop klimt’ met een rustmoment in de zin van een toestemmingsvraag proberen te laten dalen in de emoties. Pas uitleggen of adviseren na akkoord van de klant.

Herkenbaar waren neergezette typetjes als hulpmiddel bij het oefenen. Lekker dat er ook gelachen kon worden!

De volgende dag (en de laatste): Behandeling en kwalijke stoffen, massage wel/ niet, make-up en camouflage. Ik verheug me er nu al op!

www.huidexpertclub.nl