Irene aan het woord – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Irene aan het woord – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Hebben jullie je al veel te maken met deze wet? Als het goed is heeft iedereen die lid is van de ANBOS een boekje ontvangen met richtsnoeren over deze nieuwe wet. Dit richtsnoer is voor alle schoonheidsspecialisten (huidprofessionals) beschikbaar op de ANBOS-website.

Het is natuurlijk niet nieuw maar vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Maar wat houdt het nu eigenlijk in:

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg.

Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

Hoewel schoonheidsverzorging niet medisch is, heeft de overheid wel bepaald dat je bij het uitvoeren van verreweg de meeste schoonheidsbehandelingen toch valt onder de Wkkgz.

Dit betekent dat als je alleen de huid reinigt en huidverzorgende crèmes (middelen die de gezondheid van de cliënt niet schaden) of make-up aanbrengt je niet onder deze wet valt.

Wat houdt dit in voor ons als huidprofessional:

Wij moeten zorgen voor een goed cliënten dossier. Natuurlijk hebben we van iedere cliënt al een anamnese, huidanalyse en behandelplan.

Daarnaast is het nu nog belangrijker geworden dat je goed verwoord wat voor een behandeling je hebt gegeven, waarom en wat er evt. niet goed is gegaan en wat je daaraan hebt gedaan. Bij behandelingen samen met apparatuur is het nog belangrijker.

En gebeurt er ‘’iets’’ onverwachts !!!!! Vooral melden bij de juiste instanties!!!!!!. Kijk eens op de website van de ANBOS daar staan standaard brieven die je kunt gebruiken.

Wil je meer weten klik dan hierop De maatregelen die zorgaanbieders moeten nemen

Ik hoop van harte dat je hier nooit mee te maken krijgt.

Lieve groet Irene