Irene aan het woord – AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Irene aan het woord – AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen verbonden worden aan een persoon, of waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Daar wordt mee bedoeld: naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mail- adres, IP adres, vingerafdruk, medische data, enz. (een zeer lange lijst).

De volgende regels moeten worden gevolgd:

 • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
 • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
 • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
 • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
 • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
 • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Wat betekent dit nu voor ons als huidprofessional:

 • Bewust omgaan met privacy gevoelige informatie.
 • Vraag de klant toestemming voor het vastleggen van haar gegevens.
 • Zorg dat er geen foto’s van klanten op je mobiel, privé camera staan of de opgeslagen foto’s op je screensaver komen. Dus eigenlijk betekent dit dat je het op een extern harde schijf moet zetten.
 • Zorg dat de gegevens beveiligd zijn met een code.
 • De cliënt mag altijd zijn dossier opvragen.
 • Zorg voor toestemmingsformulieren.

Het formulier hieronder afgebeeld is van de website van het KWC (=Kwaliteitscentrum)

Op de site staan nog veel meer formulieren die je kunt downloaden als hulp middel om volledig aan de AVG wet te kunnen voldoen. Onder deze vrijwaring heb ik nog een website voor jullie om meer te weten te komen over de AVG wet. Dit is de website van de Kamer van Koophandel.

Wat moet je tegenwoordig toch veel weten om een goed ondernemer te zijn. Ik hoop en reken erop dat jullie hier iets mee kunnen.

Lieve groet Irene

 

 

_____________________________________________________________________________________

Portretten die in opdracht zijn gemaakt

Als een portret in opdracht is gemaakt, brengt het portretrecht een inperking van de rechten van de fotograaf met zich mee. Wie op de foto staat, kan via zijn portretrecht publicatie van de foto verbieden als hij / zij daar een redelijk belang tegen kan aanvoeren. Privacy is het meest voorkomende belang. Wie een foto maakt, heeft daarop het auteursrecht. Dit geldt natuurlijk ook voor portretfoto’s. Maar publiceren van foto’s van personen mag niet zomaar. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten. Dit heet het portretrecht.

 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/?gclid=EAIaIQobChMI_r2nxLj72gIVBkPTCh2ZKw53EAAYAiAAEgK4W_D_BwE