Irene aan het woord – Massage deel 2

Irene aan het woord – Massage deel 2

De vorige keer heb ik een introductie geschreven over de massages en de klassieke massage in het bijzonder. Nu wil ik de effecten van de massage bespreken; natuurlijk is dit afhankelijk van de uitgevoerde grepen van de massage maar in principe zijn de effecten ongeveer dezelfde.

Directe of primaire effecten:

Elke greep die we op de huid doen worden mechanische handelingen genoemd die tot stand komen door wrijving, druk en rek op de huid. Elke handgreep werkt direct op de zenuwuiteinden, bloed- en lymfevaten en het huid- en spierweefsel.

Dit zorgt voor prikkeling van de sensibele zenuwuiteinden, warmteontwikkeling, losmaken van dode opperhuidcellen, talgophopingen en weefsels, verbeteren van de afvoer van bloed en van lymfe en tenslotte vermeerdering van het aantal mestcellen.

Indirecte of secundaire effecten:

1. Reflectorische effecten: is het prikkelen van de sensibele zenuwen in het weefsel. Het antwoord daarop is een motorische prikkel vanuit de hersenen naar de spieren, klieren en bloedvaten. Dit zorgt voor vasodilatatie, of vasoconstrictie van de bloedvaten waardoor een verbetering van de doorlaatbaarheid van de vaatwanden en stofwisseling via de celwanden optreed. Het geeft tonisering van hypotone en hypertone spieren en productie van weefselhormonen.

2. Biochemische effecten: Veroorzaakt een neuro-hormonale prikkel. Het betekent dat er bepaalde hormonen worden gevormd. De bekendste zijn acetylcholine (komt vrij bij de eindplaatjes van de motorische zenuwen) en histamine (weefselhormoon voornamelijk gevormd door de mestcellen). Weet je het nog. Egale roodheid en vlekkerige roodheid.

Er zijn nog meer hormonen die worden geproduceerd zoals endorfines en serotonine. Ze hebben vooral invloed op pijn en op het algemene welbevinden (vermindering van stress, spanning, angst en stemmingswisselingen). De verklaring hiervoor is dat door massage het parasympatische deel van het zenuwstelsel wordt geactiveerd. Hierdoor wordt minder cortisol en noradrenaline afgegeven wat vrijkomt onder invloed van het orthosympatisch zenuwstelsel.

3. Psychische effecten: Door het aanraken en de druk op de huid wordt het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dit brengt het lichaam in een toestand van rust en herstel. Het zorgt o.a. voor een grotere productie van verteringssappen, een snellere darmbeweging, verwijding van de bloedvaten naar het spijsverteringstelsel en een snellere nierwerking. Het verlaagt o.a. de hartslag- en ademsnelheid.

Het effect van de massage is afhankelijk van de keuze van massagegrepen, doel van de massage, de richting van de massage, drukintensiteit, snelheid van de grepen, duur van de massage, gebruik van de tussenstof, de omgeving en reactievermogen van de huid.

Natuurlijk is het altijd belangrijk dat je voordat je begint een anamnese en een juiste huiddiagnose, eventueel met de Skin Analyzer, uitvoert en daarna  stel je een behandelplan samen. Je moet natuurlijk goed op de hoogte zijn van de contra-indicaties.

Succes en lieve groet Irene